Đăng ký thông tin mở Tài khoản xuất vé Sbay

1. Họ Và Tên (Người sẽ tạo tài khoản Đại Lý) *
2. Số điện thoại người tạo mới TK (SDT sẽ dùng lâu dài trong suốt quá trình hợp tác, Có dùng Đăng kí zalo là tốt nhất) *
3. Email (Email dùng chính, để giao dịch hoàn vé, nhận các thông báo và xác minh khi cần thiết) *
4. Tên Facebook chính của anh chị (Sẽ dùng để làm kênh trao đổi thông tin thường xuyên với Bộ phận hỗ trợ sbay) *
5. Ảnh mặt trước CMND(Hoặc CCCD)
6. Anh chị đã Quyết định hợp tác làm đại lý với Sbay ở Gói hợp tác nào? *
7. Anh chị là do ai kết nối, giới thiệu hợp tác *
8. Tên nhân viên hoặc đại lý kết nối, giới thiệu Anh chị đến với Sbay *
9. Anh chị đã chuyển khoản, nộp tiền hợp tác, Vui lòng gửi biên lai giao dịch lên đây. Kể cả Biên lai chuyển tiền cho Đại lí giới thiệu mà không phải cty Sbay